Proiectul educațional este implementat de un consorțiu școlar format din șapte instituții de învățământ din zone urbane și rurale ale județului Constanța, coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene cofinanțează acest proiect care vizează creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale personalul didactic necesare reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii rezultatelor școlare a elevilor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în mediul școlar.

https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s