Proiect științific Laboratorul „Micului Einstein”

”Laboratorul „Micului Einstein”- Proiect știinţific de promovare a activităţilor de tip STEM, în învăţămȃntul preșcolar și primar

SIMPOZION JUDEŢEAN: „Cum putem metamorfoza mediul educațional, într-un mediu creativ prin abordarea activităților de tip STEM/STEAM ?”