CENTRALIZATORUL DISCIPLINELOR OPȚIONALE SELECTATE ȘI APROBATE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024