Competențele profesorilor într-o epocă a schimbării

Proiectul educațional este implementat de un consorțiu școlar format din șapte instituții de învățământ din zone urbane și rurale ale județului Constanța, coordonate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.

Programul Erasmus+ al Uniunii Europene cofinanțează acest proiect care vizează creșterea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea competențelor profesionale și personale ale personalul didactic necesare reducerii abandonului școlar, îmbunătățirii rezultatelor școlare a elevilor din grupurile de risc și crearea unui mediu pozitiv în mediul școlar.

https://isjctaproiecteeduc.wixsite.com/cp2s