Istoric

Amplasată într-un cartier relativ nou al oraşului Constanţa, pe malul Mării Negre, Şcoala Gimnazial Nr. 43 “Ferdinand” funcţionează sub această denumire din septembrie 2012. Încă de la început, misiunea şcolii a fost aceea de a asigura un învătământ de calitate, centrat pe nevoile elevului. în conformitate cu tendinţa de modernizare a procesului instructiv-educativ. Astfel, în strânsa colaborare cu comunitatea locală, colectivul de cadre didactice al şcolii a vizat îmbunătăţirea permanentă a actului educativ şi a condiţiilor în care se desfaşoară acesta. Succesul de care se bucură in prezent Şcoala gimnazială nr 43 ,,Ferdinand” este rezultatul unui efort susţinut al cadrelor didactice împreună cu elevii şi părinţii.

Fiind o instituţie de prestigiu pe plan local, a cărei viziune curriculară, adaptată la cerinţele elevilor are ca scop formarea competenţelor intelectuale şi relaţionale de nivel superior, a atitudinilor şi comportamentelor necesare unui tânăr într-o societate democratică a timpului nostru, precum şi datorită faptului că se afla pe strada Unirii nr.22, Consiliul profesoral al şcolii a decis ca şcoala să poarte denumirea de Ferdinand:

Om de vastă cultură, pasionat botanist şi vorbitor curent de mai multe limbi străine, între care greaca veche şi ebraica, Ferdinand I întregitorul, fiul lui Leopold de Hohenzollern – Sigmaringen (fratele domnitorului României, Carol I) şi al Antoniei de Portugalia, va urca pe tronul României la 28 septembrie 1914, depunând jurământul solemn şi promiţând ca va fi un bun român. Deşi era membru al dinastiei germane de Hohenzollern – Sigmaringen, Ferdinand I a respectat dorinţa opiniei publice romaneşti şi a susţinut implicarea României în Primul Război Mondial de partea Antantei, pentru a dezrobi teritoriile din Austro – Ungaria locuite de români (Transilvania. Banat, Bucovina, Crişana și Maramureş), având astfel o contribuție esenţială la constituirea României Mari. Prin aducerea statului român in graniţele sale istorice fireşti la 24 decembrie 1918 Ferdinand I a emis Decretul de Unire a Transilvaniei cu Patria Mamă, eveniment ce constituia punctul final pe calea îndeplinirii unui ideal secular romanesc: unirea intr-un singur stal a tuturor teritoriilor locuite de romani, eveniment ce s-a petrecut la I Decembrie 1918. La 15 octombrie 1922. in Catedrala Unirii de la Alba lulia, Ferdinand I întregitorul era încoronat ca  primul Rege al tuturor romanilor”.

Având in vedere personalitatea istorică marcantă a regelui Ferdinand şi semnificaţia deosebită legată de numele său in istoria poporului român, precum si amplasarea şcolii pe strada Unirii, Consiliul profesorul a votat adoptarea numeluiFerdinand”.

Dacă Şcoala Gimnazială Nr. 43 “Ferdinand” reprezintă astăzi pentru oraşul Constanţa una dintre instituţiile de prestigiu ale învăţământului constăţean, acest fapt se datorează interesului deosebit manifestat de-a lungul timpului de cei care şi-au pus amprenta asupra destinului acestei şcoli, dascăli şi elevi deopotrivă.

Personalitatea lăcaşului de învăţământ s-a conturat treptat, atât prin performanţele elevilor, cât şi prin abnegaţia celor meniţi să-i îndrume. Dar, poate ar fi mai potrivit, pentru început, să punctăm câteva repere istorice.

Situată pe strada Unirii, în imediata apropiere a mării, dar şi a vechiului sediu al Universităţii “ Ovidius”, Şcoala Gimnazială Nr. 43 “Ferdinand” are un început care ţine de anul 1989,  însă clădirea propriu-zisă a găzduit mai multe instituţii.

Clădirea actualei şcoli nr 43 a fost dată în folosinţă în anul 1964 la 15 septembrie. De atunci şi până astăzi nenumărate instituţii au funcţionat în această incintă:

  • Şcoala cu clasele l-VIII nr. 26 Constanţa
  • Liceul de Marină Militară.
  • Facultatea de Educaţic Fizică a Institutului Pedagogic Constanţa.
  • Centrul de Perfecţionare a Lucrătorilor din Marină.

Şcoala noastră a fost înfiinţată la data de 1 septembrie 1989, cu denumirea de „Şcoala cu clasele l-VIII nr. 43 Constanţa”.  A fost proiectată să funcţioneze cu 16 săli de clasă,  2 laboratoare, bibliotecă, sală de sport şi anexe.

In prezent, ca urmare a unor modificări ce au vizat o mai judicioasă utilizare a spaţiului, şcoala are o bază materială solidă constând în: 19 săli de clasă. 2 laboratoare-laborator de biologie/informatică, laborator de fizică-chimie, sală de muzică, sală de sport, bibliotecă, 1 sală de cancelarie şi alte încăperi destinate conducerii, personalului nedidactic şi anexe. Menţionăm faptul că biblioteca deţine un număr de 15 326 de volume. Şcoala este dotată cu  reţea de internet, laborator cu echipament multimedia şi videoproiector. Reţeaua de calculatoare este o achiziţie recentă, laboratorul de informatică şi reţeaua intranet şi internet fiind realizate cu sprijinul material al părinţilor. Cabinetul de informatică este un ambient deosebit pe care îl oferim elevilor pentru a- şi desfaşura activitatea în cadrul disciplinelor opţionale. Școala dispune și de o tablă interactivă cu toate accesoriile complete, achiziționată în anul școlar 2015-2016 cu sprijinul Asociației de părinți.

Şcoala a fost dotată cu mobilier nou: bănci, catedre, scaune, birouri, rafturi, vitrine pentru desfăşurarea în condiţii optime şi modernizarea procesului de învăţământ. Aspectul său a fost o preocupare constantă atât a conducerii instituţiei, cât şi a tuturor celor implicaţi în procesul de învăţământ.